CPAP Cihazları

APAP – AUTO CPAP (Otomatik CPAP)

OSAS’’lı hastaların hastalık şiddeti ve tedavide ihtiyaç duydukları basınçlı hava desteği bir çok faktör tarafından etkilenmektedir. Obezite, alkol kullanımı, gündüz aktiviteleri, ek hastalıklar, nazal konjesyon, yatış pozisyonu, uykunun evreleri, gibi faktörlere göre bu ihtiyaç azalıp artmaktadır.

Non – REM evresinde, vücudun üst kısmının yüksek olduğu durumda, lateral pozisyonda ihtiyaç duyulan CPAP basıncı % 50 oranında azalır. Alkol alındığında ise CPAP basıncı yetersiz kalabilmektedir. Yani optimal CPAP basıncı geceden geceye hatta bir gece boyunca saatten saate değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle; ototitrasyonlu CPAP’lar, evde uzun süreli CPAP tedavisi için de önerilebilmektedir.

APAP’ta sabit bir basınç yoktur. Basınç zaman zaman apne oluşumunu engellemek için yükselir. Gece boyunca basınç değişir. Bu aletle gerekmediği sürece düşük basınç uygulandığı için yüksek basıncı tolere edemeyenlerde kompliansın arttığı gösterilmiştir. Olumlu etkilerinin tersine bazı otörler aletin, apne geliştikten sonra artan rezistansı algılayarak basıncı yükselttiğini dolayısıyla yeterince etkin olmadığını savunmaktadırlar. Sabit basınçlı CPAP’a göre yeterli avantajı gösterilememiştir. Uzun süreli kullanımda sonuçları bilinmemektedir. Pahalı olması da dezavantajdır.

Prof.Dr.Mehmet Karadağ ‘dan alıntıdır

KAYNAKLAR

1- Lugaresi E, Coccagna G, Mantovani M, Brignani F. Effects of tracheotomy in hypersomnia with periodic respiration. Rev Neurol (Paris). 1970 Oct;123(4):267-8 2- Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M, Eves L. Reversal of obstructive sleep apnoea by continuous positive airway pressure applied through the nares.Lancet. 1981 Apr 18;1(8225):862-5. 3- Alex CG, Aronson RM, Onal E, Lopata M. Effects of CPAP on upper airway and respiratory muscle activity. J Appl Physiol 1987; 62: 2026-30. 4- Mortimore IL, Whittle AT, Douglas NJ. Comparison of nose and face mask CPAP therapy for sleep apnoea. Thorax. 1998 Apr;53(4):290-2. 5- Arzt M, Young T, Finn L et al. Association of Sleep-disordered Breathing and the Occurrence of Stroke. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172 (Sept): 1447-1451 6- Reichmuth KJ, Austin D, Skatrud JB and Young T. Association of Sleep Apnea and Type II Diabetes. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172 (Sept): 1590 – 1595 7- McEvoy RD, Thornton AT. Treatment of obstructive sleep apnea syndrome with nasal continuous positive airway pressure. Sleep. 1984;7(4):313-25. 8- Mazza S, Pépin J-L , Naëgelé B. Driving ability in sleep apnoea patients before and after CPAP treatment: evaluation on a road safety platform Eur Respir J 2006; 28:1020-1028 9- Senn O, Brack T, Russi EW and Bloch KE. A Continuous Positive Airway Pressure Trial as a Novel Approach to the Diagnosis of the Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Chest. 2006;129:67-75 10- Loube DI, Gay PC, Strohl KP, Pack AI, White DP, Collop NA. Indications for positive airway pressure treatement of adult obstructive sleep apnea patients. A consensus statement. Chest 1999; 115(3): 863-6. 11- 32. Littner M, Hirshkowitz M, Davila D, Anderson WM, Kushida CA, Woodson BT, Johnson SF, Merrill SW; Standards of Practice Committee of the American Academy of Sleep Medicine. Practice parameters for the use of auto-titrating continuous positive airway pressure devices for titrating pressures and treating adult patients with obstructive sleep apnea syndrome. An American Academy of Sleep Medicine report.. Sleep 2002; 25 (2): 143-7.

myherbaleyf üye girişi, sipap nedir

İlgili Mesajlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik sorusu *