null

Tıbbi bir acil durum, solunum sıkıntısı, yüksek ateş veya başka bir durumla karşılaşırsanız, lütfen hemen 112 acil telefon numarasını arayın. Onlara Covid-19’a maruz kalmış olabilecek durumunuzu bildirdiğinizden emin olun.

Güncel Durum

John Hopkins Üniversitesi COVID-19 Küresel Yayılım Paneli

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN:

Covid-19 olma ve/veya bulaştırma riskinizi azaltmak için, lütfen şu yayınlanmış yönergeleri izleyin:

Covid-19 Nedir? : T.C. Sağlık Bakanlığı

Covid-19 hakkında sık sorulan sorular (nasıl bulaştığı, yaygın semptomları ve nasıl en iyi şekilde önleyebileceğimiz dahil): Dünya Sağlık Örgütü (WHO) – T.C. Sağlık Bakanlığı

Covid-19 bulaşma riski altında olan kişiler :  T.C. Sağlık Bakanlığı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19 hakkında genel efsaneler ve gerçekler

Sağlıklı hijyen: Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Sağlık çalışanları için ipuçları: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) – T.C. Sağlık Bakanlığı

Ciddi hastalık riski yüksek kişiler için ipuçları: CDC

Küresel seyahat rehberliği: Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Kısıtlamalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü – T.C. Sağlık Bakanlığı

Dünya ve Türkiye’de Covid-19  durumu: John Hopkins Üniversitesi COVID-19 Küresel Yayılım Paneli

İş sağlığı ve güvenliği için önemli hususlar da dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları: Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Cihazlar ve Covid-19 Hakkında Sık Sorulan Sorular

Topladığımız en son bilgilere dayanarak, Covid-19 ile ilgili ve solunum cihazlarıyla ilgili en son kılavuz:

CPAP cihazları sadece PAP (pozitif hava yolu basıncı) sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve ventilatör olarak işlev görmesi için yeni özellikler eklenmesi gerekir. CPAP cihazlarımıza benzeyen BiPAP cihazlarımız bazı Covid-19 hastalarına destek sağlayabilir. BiPAP ve ventilatör cihazlarımız hakkında daha fazla bilgiyi için üzerlerine tıklayın. Siz veya tanıdığınız biri solunum sorunları yaşıyorsa, lütfen derhal doktorunuza veya sağlık uzmanınıza başvurun. Acil durumlar için, derhal 1-1-2’i arayın.

Ev ve hastane kullanımı için uygun, solunum yetmezliği ve başarısızlığı olan hastaları desteklemek için çeşitli klinik senaryolarında kullanılan yapay nefes alıp vermenizi sağlayan cihazlardır. Ventilatörler invaziv veya non-invaziv ventilasyon sağlayabilir:

Noninvaziv ventilasyon (NIV) , bir maske yardımıyla hastaya hava verilen mekanik ventilasyon şeklidir.
İnvaziv ventilasyon , non-invaziv yöntemler kullanılarak yeterli ventilasyon sağlanamadığında kullanılır; hava, entübasyon veya trakeotomi ile trakea içine sokulan bir tüp yoluyla verilir.
BiPAP cihazı nefes alma ve verme olmak üzere iki farklı basınç sağlar; basınçlardaki değişiklik akciğerlere giren ve çıkan hava akışına yol açar.

Oksijen konsantratörleri, soluduğumuz havadaki oksijeni ve nitrojeni (azotu), moleküler elek (molecular sieve) sisteminden geçirerek ayırır, böylece tıbbi amaçlı kullanılabilecek % 90 – 95 yoğunlukta oksijen gazı üretir. Bu işlemi sürekli hale getirerek kesintisiz oksijen akışı sağlar.

Oksijen konsantratörü solunumsal sorunlarda tek başına veya ventilatör cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.

Covid-19 teşhis edilmişseniz, teşhisi veren sağlık personelinin tavsiyelerine uymanız gerekir. Covid-19 vakalarını tedavi etmek için gereken tedavi çok karmaşıktır ve bunu uygulamak için tıbbi uzmanlık ve klinik olarak eğitilmiş personel gerekir. Doktorunuz, her hasta için ne tür bir tedavinin gerekli olduğuna karar verme uzmanlığına sahiptir.

Bilgi her gün değişiyor, ancak en son gördüğümüz:

    • İnvaziv ventilasyon , aerosolizasyon veya damlacık dispersiyonu (bulaşıcı hava partiküllerinin dışarı atılması) yoluyla Covid-19’un yayılma riski daha düşüktür, çünkü hava hastaya gelir gelmez tüpten çıkar.
    • Non-İnvaziv ventilasyon,  çalışmalar büyük damlacıklar (> 10 μm) risk üretme olasılığının daha yüksek olduğunu ve büyük ölçüde bir metre içinde sınırlandığını göstermektedir. Bu, invaziv olmayan ventilasyon veya BiPAP cihazlarının kullanmanın bir sonucu olarak damlacık çıkış riskinin, öksürme veya hapşırma yapan herhangi bir Covid-19 hastasından farklı olmayabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, aerosol dispersiyon riskinin, hastaların uygun izolasyonu ve Covid-19’dan standart koruyucu ekipmanları olan N95 maskeleri / solunum cihazları ve göz koruması gibi sağlık çalışanları için Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı ile hafifletilmesi gerekir.

Temizleme ve dezenfeksiyon prosedürleri cihazın ilgili klinik kılavuzunda, kullanım kılavuzunda veya servis kılavuzunda verilmiş olmalıdır.

Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ekipmanların yeniden kullanımı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Aşağıdaki bilgiler, benzer virüsler üzerinde yapılan araştırmalara ve Covid-19 hakkındaki bazı sınırlı verilere dayanmaktadır.

Sağlık otoritelerinin yayınladığı rehberlik, standart temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Çapraz kontaminasyonu önlemek için, hava giriş ve solunum tüplerinde antibakteriyel filtreler kullanılır ve tüp aksesuarları bakım ortamındaki personel tarafından değiştirilir veya sterilize edilir. Yüzeylerin temizlenmesi için malzeme ve yöntem hakkında talimatlar verilmiştir. %62-71 etanol, %0.5 hidrojen peroksit veya %0.1 sodyum hipoklorit ile yüzey dezenfeksiyon prosedürlerinin bir dakika içinde SARS koronavirüs enfeksiyonunu azalttığı gösterilmiştir.

CPAP makinesi uyku apnesini tedavi etmek için etkili bir terapi cihazıdır. CPAP kullanımı Covid-19 ile bulaşmasına engel olmaz. Covid-19 bulaşımının önlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen ulusal sağlık yetkilinize veya tıbbi uzmanınıza danışın.